افزایش قیمت و کمبود اجناس در بلوچستان، شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، افزایش قیمت مرغ و نایاب شدن آن باعث نگرانی و در تنگنا قرار گرفتن شهروندان شده است.

بسیاری از شهروندان بلوچ به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نبود شغل مناسب توان تامین نیازهای اساسی خود را ندارند.

مرغ نیز در چند روز اخیر با نایاب شدن افزایش قیمت چند برابری داشته است؛ در برخی شهرهای بلوچستان قیمت هر کیلوی آن به بالای ۳۶ هزار تومان رسیده است.

همچنین بسیاری از شهروندان معتقدند، قیمت اجناس مختلف بویژه مرغ از دست جمهوری اسلامی خارج شده و به دلیل ناکارآمدی در اداره مملکت، شرایط برای مردم وخیم شده است.