نان در اکثر شهرهای بلوچستان افزایش قیمت دو برابری پیدا کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، خبرها از شهرهای بلوچستان حاکی است، قیمت نان در نانوایی ها افزایش ۱/۵ تا دو برابری داشته است.

این افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اطلاع رسانی در این زمینه و واکنشی نسبت به افزایش قیمت نشان نداده است.

یکی از اهالی #مه_گس در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “قیمت نان در نانوایی ها از هزار به دو هزار تومان افزایش پیدا کرده است.”

به گفته این شهروند، با وجود گزارشات و طرح شکایات به فرمانداری، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسئولین پاسخ مناسبی در افزایش قیمت نان نداده اند.

با توجه به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم بلوچ و بسته شدن مرزها توسط سپاه، بسیاری از شهروندان توان خرید نان برای خانواده های خود با افزایش قیمت آن را ندارند.

جمهوری اسلامی با مدیریت ناکارآمد خود باعث شده شهروندان از تامین حداقل نیازهای خود با مشکلات عدیده ای دسته و پنجه نرم کنند.