شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بنگلان مملکت بلوچستان افزایش نگران کننده ای داشته است.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، شمار مبتلایان به کرونا در #بنگلان مملکت بلوچستان به شدت در حال افزایش است و به وضعیت خطرناک و نگران کننده رسیده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان گفته که تعداد موارد مثبت كرونا و موارد شناسايي شده نسبت به هفته قبل بيش از ۲۵۰ درصد افزايش داشته است.

احمدپور کریانی افزوده، با توجه به اين فزايش موارد مثبت انتظار مي رود بار مراجعه به بيمارستان نيز افزايش پيدا كند.

جمهوری اسلامی با مدیریت ضعیف و ناکارآمد خود شهروندان را نسبت به شیوع نوع جهش یافته کرونا به شدت نگران کرده است.

صف های طرح تنظیم بازار، نان، مرغ، بنزین و … از جمله عوامل اصلی در شیوع و ابتلای شهروندان به ویروس کرونا به لطف جمهوری اسلامی است.