قیمت روغن نسبت به سال گذشته در جغرافیای ایران افزایش ۱۱۰ درصدی داشته است.

به گزارش رصد بلوچستان، طبق گزارش مرکز آمار در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به سال گذشته به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد، بعد از آن گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۷.۴ درصد و همچنین گروه «چای، قهوه و نوشابه» با ۷۵.۱ درصد قرار دارد.

کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برای گروه «آب، برق و سوخت» با ۲۰.۴ درصد ثبت شده است.

بررسی جریان تورم سالانه نیز از این حکایت دارد که بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ۵۴.۹ و بعد از آن گروه «روغن و چربی ها» و همچنین «شیر، پنیر و تخم مرغ» با حدود ۵۳ درصد است.

افزایش قیمت افسارگسیخته، رشد تورم و عدم توان خرید کالاهای اساسی توسط شهروندان، وضعیت زندگی در جغرافیای ایران بسیار وخیم و نگران کننده شده است.