۴ میلیون بیکار دیگر به لشکر بیکاران در جغرافیای ایران افزوده می شوند.

به گزارش رصد بلوچستان، روزنامه حکومتی فرهیختگان در تیتر یک خود نوشت خیلی زود ۴ میلیون بیکار به جامعه بیکاران جغرافیای ایران اضافه می‌شوند.

این روزنامه حکومتی در توضیحاتی نوشت، رشد جمعیت در سال های ۱۳۶۰ و عدم تناسب میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار ایران از جمله مهمترین دلایل بیکاری به ویژه بیکاری جوانان در این کشور اعلام می شود.

همچنین خبرگزاری حکومتی «مهر» افزود: «جنس بیکاری در ایران تغییر کرده و دولت های جمهوری اسلامی طی دو دهۀ اخیر نه مسئلۀ بیکاری جوانان را جدی گرفتند و نه برنامۀ روشنی برای مقابله با آن در دستور کار قرار داده اند.»

با استناد به تازه ترین نتایج مرکز آمار ایران بیشترین شمار بیکاران کشور در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند و در این گروه نرخ بیکاری جوانان بین ۲۰ تا ۲۴ سال بیش از همه یعنی به میزان ۷‚۲۸ درصد یعنی حدود سه برابر نرخ بیکاری رسمی کشور است.

مرکز آمار ایران همچنین تصریح کرده است که در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال که طبق قانون کار ایران به عنوان گروه نوجوانان شاغل یا بیکار شناخته می شوند، نرخ بیکاری به ۲‚۲۲ درصد می رسد.

این دو آمار در واقع نشان می دهند که پدیدۀ بیکاری جوانان فارغ التحصیل که شمارشان به بیش از ۵ میلیون نفر بالغ می‌شود تنها نوک کوه یخ بیکاری به ویژه بیکاری جوانان در کشور است.

در این بین آنچه بیش از همه نگران کننده تر است نرخ بالای بیکاری زنان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲‚۳۸ درصد و در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال ۶‚۴۹ درصد است هر چند بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را زنان تشکیل می دهند.