مرکز بهداشت پهره به بهانه عدم رعایت پروتکل ها توسط شهروندان، اصناف را پلمب می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین جمهوری اسلامی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مشتریان مغازه ها، واحدهای صنفی شهروندان را پلمب می کنند.

تحت فشار قرار دادن بازاریان و کاسبکاران توسط مسئولین بهداشت، زندگی و معیشت شهروندان را مختل کرده است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”اقدامات فراقانونی مسئولین شبکه بهداشت و درمان باعث شده که زندگی آنها مختل شود و در وضعیت فعلی که معیشت مردم دچار رکود شده برخی از کاسبکاران توان پرداخت اجاره بها و پرداخت قبوض مغازه های خود را نداشته باشند.“

یکی از اصناف #پهره با انتقاد شدید از عملکرد مسئولین بهداشت گفت: ”آقایون مسئول، مغازه دار چگونه و با کدام قانون بازدارندگی می تواند مشتریان را وادار به زدن ماسک کند؟ شما (مسئولین) باید در این رابطه اقدامی موثر انجام دهید نه مغازه داران و صاحبان صنوف.“

عدم برنامه ریزی مناسب جمهوری اسلامی در مهار و کنترل ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کسبه و شهروندان در وضعیت بسیار بد معیشتی قرار بگیرند.