یک زندانی بلوچ به نام «صمد ریگی» اهل تمپ ریگان، ساکن پهره، به دلیل فشارهای مسئولان زندان و عدم رسیدگی به مطالبات قانونی وی و بلاتکلیفی، در بند ۹ زاهدان زندان زاهدان اقدام به خودکشی کرد.

این خودکشی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲، صورت گرفته و پس از آن جهت مداوا به درمانگاه زندان انتقال داده شده و حال وی اکنون مساعد گزارش شده است.

آقای ریگی بدستور رییس حفاظت فقط اجازه تماس تلفنی کنترل شده با خانواده دارد.

نامبرده در تاریخ شنبه ۱۶ بهمن ماه ١٤٠٠، پس از احضار به دادگاه انقلاب زاهدان بدستور قاضی بازداشت شده است.

پیش از این نیز آقای ریگی به دلیل انتقاد از ماموران قضایی و امنیتی به دلیل ناامنی پهره احضار و بازداشت شده بود.