مولانا عبدالواحد بزرگزاده خواستار بکارگیری شایستگان و نخبگان اهل‌سنت در «پست‌های کلیدی» کشور از سوی دولت سیزدهم شد.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالواحد بزرگ‌زاده امام جمعه موقت اهل سنت چابهار، گفتند که دولت رئیسی با حمایت نخبگان اهل‌سنت روی کار آمد. ما انتظار داشتیم در این دولت از نخبگان متعهد اهل‌سنت در سطح کشور در پست‌های کلیدی استفاده شود، اما متاسفانه نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه در سطح استان بلوچستان و سیستان نیز از نیروهای بومی استفاده نشده است.

استاد برجستۀ حدیث حوزه علمیه جامعةالحرمین‌الشریفین چابهار در ادامه از «عدم بکارگیری نیروهای بومی در بلوچستان و سیستان» و «بلاتکلیفی منطقه آزاد چابهار» انتقاد کرد.

وی گفت: «اخیراً در چند پست مهم دولتی شهر چابهار شاهد تغییراتی بودیم که متأسفانه از مدیران بومی استفاده نشد. منطقه آزاد چابهار نیز چندین ماه است در بلاتکلیفی به‌سر می‌بَرد. مگر در بلوچستان یک نخبه و مدیر شایسته وجود ندارد که برای ریاست منطقه آزاد چابهار منصوب گردد؟!»

مولانا عبدالواحد بزرگزاده تأکید کرد: «انتظار ما از دولت سیزدهم آن است که در فرصتی که دارد در واگذاری پست‌های مدیریتی از جمله واگذاری مسئولیت‌ها در منطقه آزاد چابهار به نیروهای بومی توجه ویژه‌ای داشته باشد.»