پوراندخت امام جمعه اهل‌تشیع زهک تنها راه نجات منطقه سیستان واقع در شمال بلوچستان را تقسیم استان خواند.

به گزارش رصد بلوچستان، پوراندخت امام جمعه اهل‌تشیع زهک در خطبه‌های نماز جمعه نصرآباد خواستار تقسیم بلوچستان شد.

پوراندخت به دلیل کسالت امام جمعه اهل‌تشیع نصرآباد امامت نماز جمعه این شهر را بر عهده داشت.

آقای پوراندخت یکی از سه راه اصلی نجات منطقه سیستان را تقسیم استان نامیده است.

امام جمعه اهل‌تشیع زهک گفت: “راه اصلی نجات سیستان یک آب پایدار است که باید سالها قبل اتفاق می افتاد و دو منطقه آزاد سیستان است که اگر این دو اتفاق بیافتد سیستان نجات پیدا خواهد کرد.”

وی افزود: “چه کسانی نمی‌گذارند استان تقسیم شود؟ اگر این اتفاق صورت بگیرد شک نکنید که برخی سهم خواهی ها از بین خواهد رفت، احساس نابرابری کمتر خواهد شد، مشکلات مردم سریع‌تر حل می‌شود و پیگیری زودتر انجام می‌شود.”