جمهوری اسلامی با امضای تفاهم نامه برای احداث واحدهای مسکونی برای غیربومیان در حال مصادره زمین های مردم بلوچ است.

به گزارش رصد بلوچستان، در پی حضور رئیس سازمان بنیاد مستضعفین و وزیر راه و شهرسازی در بلوچستان و سیستان، تفاهم نامه آماده سازی و ساخت هزار واحد مسکونی برای غیربومیان در حاشیه شهر چابهار امضا شده است.

این اقدام در حالی به اسم بنیاد مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته که بنیاد مسکن و شهرداری با همکاری نیروهای امنیتی در حال مصادره ی زمین های مردم بلوچ هستند.

یکی از شهروندان #مراد_آباد #چابهار در این مورد گفت: “این تفاهم نامه در حالی امضا شده که واحدهای مسکونی بر روی زمین هایی قرار است احداث شود که از آن مردم بلوچ بوده و توسط سازمان های دولتی به بهانه های مختلف مصادره شدند.”

این شهروند افزود: “با مصادره زمین های مردم بلوچ، جمهوری اسلامی قصد دارد با ساخت و احداث واحدها، آنها را به غیربومیان واگذار کند.”

فعالین مدنی بلوچ نیز در این زمینه گفتند: “جمهوری اسلامی با مصادره ی زمین های مردم بلوچ و ساخت و احداث آنها درصدد است آنها را به غیربومیان واگذار کند که میتوان گفت در این راستا تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان با رشد و پیشرفت چند برابری در حال انجام است.”