نیروی بومی شبکه بهداشت چابهار که توسط مدیر غیربومی اخراج شده بود با واکنش مردم ابقا شد.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیر غیربومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان #چابهار که پس از اخراج “رشید حسن زهی” نیروی بلوچ با واکنش تند مردم بلوچ به شدت تحت فشار بود، او را مجددا در سمت خود ابقا کرد.

واکنش فعالین مدنی و اجتماعی بلوچ در شبکه های مجازی موجی از تنفر نسبت به این اقدام مدیر غیربومی شبکه بهداشت چابهار را به همراه داشت.

برخی از فعالان بلوچ این اقدام را در راستای اخراج نیروهای بلوچ و جایگزینی آنها با غیربومیان برای تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان عنوان کرده بودند.

این در حالیست که میرادی علت اخراج پرسنل بلوچ شبکه بهداشت را نیز اعلام نکرده بود.

حسن زهی با سمت مسئول امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان #چابهار به کار خود بازگشته است.