مولانا عبدالعزیز ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان تعطیلی بخش هایی از بیمارستان رازی و انتقال تجهیزات آن به بیمارستان ایرانمهر را برخلاف وعده ها و ظلم برمردم دانست.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا ساداتی امام جمعه اهل سنت #سراوان تعطیلی بخش هایی از بیمارستان رازی وانتقال تجهیزات آن به بیمارستان تازه تاسیس ایرانهمر را برخلاف وعده ها و ظلم در حق مردم دانسته و تجهیز کامل پزشکی و نیروی مورد نیاز بیمارستان جدید سراوان را نیاز مبرم و ضروری مردم این شهرستان عنوان کرد.

مولانا ساداتی در بخشی از سخنان مراسم نماز جمعه اهل سنت سراوان گفتند: “پس از سالها انتظار که مردم شهرستان #سراوان برای افتتاح بیمارستان جدید کشیده اند، انتقال بخش ها و تجهیزات بیمارستان رازی به بیمارستان ایرانمهر مورد قبول مردم نیست، بلکه ظلم بسیار بزرگی درحق آنان است.”

مولانا ساداتی در ادامه گفتند: “توسعه خدمات درمانی نیاز مردم کل منطقه #سراوان و اطراف آن است که از خدمات و امکانات پزشکی مناسب محروم هستند و متحمل مشکلات و زحمات سفر به شهرستان های دیگر می شوند.”

امام جمعه اهل سنت #سراوان افزودند: “قرار بر این بوده که بیمارستان جدید با تامین تجهیزات کامل و نیروی مورد نیاز به بهره برداری برسد تا در کنار بیمارستان قدیم جوابگوی نیاز مردم و خدمت رسانی باشد.”

مولانا ساداتی در ادامه سخنانش با توجه به فقر تحمیلی و نبود امکانات در منطقه #سراوان یاد آور شد: “مردم این منطقه از کمترین امکانات بهداشتی بی بهره اند و کوچک ترین اعتراضی نداشته اند، اما این دلیل بر این نیست که در محرومیت بیشتر قرار بگیرند بلکه حداقل آن این است که مسئولین مربوطه امکانات مورد نیاز را برای آنان فراهم نمایند.”

همچنین وی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی #دزاپ و نماینده مردم #سراوان در مجلس پیگیری این مطالبه به حق مردم را خواستار شدند.