مولانا عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان از تاسیس شهرستان های جدید با هدف تقسیم بلوچستان به شدت انتقاد کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت #سراوان در بخشی از سخنان روز جمعه خود گفته که تبدیل بی ضابطه روستاها به شهر و بخش ها به شهر و بخش ها به شهرستان در بلوچستان بدون توجه به زیر ساخت ها موجب عدم پیش رفت توسعه است، اما جمهوری اسلامی به اشتباه و یا عمدا عدم توسعه را به وسعت استان بیان می کند.

مولوی ساداتی گفته است: “طرح های تقسیمات کشوری برای ایجاد شهرستان های جدید در بلوچستان صورت گرفته است که چرا بدون توجه به زیر ساخت ها شهر و شهرستان جدید تاسیس می شود.”

امام جمعه اهل سنت #سراوان تصریح کردند: “تبدیل بی ضابطه روستاها به شهر و بخش ها به شهرستان در بلوچستان بدون توجه به زیر ساخت ها موجب عدم پیشرفت و توسعه است اما وسعت استان به اشتباه دلیل بر توسعه نیافتگی معرفی می شود.”

مولانا ساداتی بیان کردند: “فقط با تغییر نام یک روستا به شهر توسعه و پیشرفت فراهم نمی شود، شهرهای تازه تاسیس و اجرای آن توسط مسئولین بدون آن که از چگونگی تأمین زیر ساخت ها و فراهم کردن آن مطمئن شوند فقط دادن وعده از سوی کاندیدهای انتخابات به مردم روستاها و شهرهاست.”

مدیر دارالعلوم سراوان اظهار داشت: “تقسیمات بدون آماده کردن زیر ساخت های مناسب خدمتی به مردم نیست بلکه مردم هزینه زندگی شهری را باید بپردازند بدون آن که از حداقل امکانات و مزایای زندگی شهری بهره مند باشند.”

مولانا ساداتی اضافه کرد: “تاسیس شهرهای جدید در سال های اخیر به نفع مردم نبوده است، تبدیل روستا به شهر زمانی معقول است که با برنامه‌ریزی و ایجاد امکانات زیر بنایی موجب رفاه و آسایش مردم شود.”

امام جمعه اهل سنت سراوان همچنین اظهار داشت: “جاده‌های مواصلاتی بین شهرها فاقد استاندارد است و کشتار های وحشتناک به دنبال داشته اما به این موارد حیاتی و ضروری توجه نمی شود.”