عملکرد ضعیف اداره مخابرات شهرستان گنداوک انتقاد شدید مردم این شهرستان را به دنبال داشته است.

به گزارش رصد بلوچستان، تعدادی از مردم شهرستان #گندوک نسبت به عملکرد ضعیف مخابرات و قطعی خطوط تلفن های ثابت و اینترنت خانگی در این شهرستان به شدت انتقاد کردند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: ”سرقت کابل های مخابراتی علاوه بر قطعی خطوط تلفن های ثابت و اینترنت فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مردم این منطقه را مختل کرده است.“

این منبع در ادامه گفت: “با توجه به غیر حضوری بودن کلاس های درس، بسیاری از والدین اینترنت خانگی را نسبت به اینترنت گوشی های همراه به صرفه تر می دانند، اما قطع چندین ماهه این خطوط موجب عقب افتادن فرزندان آنان از کلاس های مجازی شده است.”

مسئولین اداره مخابرات شهرستان #گنداوک پاسخگوی مردم نبوده و باعث رنجش بیشتر آنها شده اند و عده ای از مشترکین از نماینده حوزه انتخابیه #چابهار در مجلس و فرماندار #گنداوک خواسته اند تا نسبت به رفع مشکل آنان اقدام کنند.