فعالان مدنی و رسانه ای بلوچ نسبت به انتساب های مدیران غیربومی توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان واکنش نشان دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، «عادل مزاری» مشاور شهرداری تهران توسط موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان به عنوان دبیر ستاد توسعه سواحل مکران منتسب شده است.

فعالان مدنی و رسانه ای بلوچ به این دلیل واژه انتساب را به جای انتصاب به کار برده اند؛ زیرا بر این باورند که به دلیل “نسبت” قومی و آقازادگی و “سببیت هایی” مانند وابستگی خانوادگی و جایگاه استانی با “موهبتی” و “مصطفی محامی” به این سمت کاملا نامربوط به حوزه تخصصی و دانش نداشته شان منتسب (و نه منتصب) شده اند.

یکی از فعالان مدنی و رسانه ای بلوچ در این زمینه با گفت: “حضور «عادل مزاری» در این جایگاه خود قابل بحث است و مورد انتقاد بدلایل متعدد که بارها هم گفته شده است؛ از رشته نامرتبط؛ عدم شناخت نسبت به این منطقه و عدم درک درست از مسائل توسعه و … ؛ فرد و افرادی که نام و نشان و رزومه شان صرفا با انتخابات ها گره خورده و دانایی و تجربه کافی نسبت به مسائل پیرامون مکران ندارند چه برسد به توسعه برای دردهای ما شفابخش نخواهند بود؛ بسیارند نخبگان مکرانی که استفاده از ظرفیت شان در این جایگاه خود عامل تسریع در جریان توسعه خواهد بود.”

به گفته این فعال بلوچ، “مشروعیت و مقبولیت فرد یا افراد در چنین جریان سازی هایی حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ توسعه نیازمند امنیت و آرامش است و انسان هایی که تمام رزومه شان ایجاد تنش بوده و شکاف های عمیق اجتماعی در شهر دزاپ ایجاد کرده اند نه توان ایجاد امنیت برای توسعه را دارند و نه فهم لازم برای بسط آرامش؛ اگر هدف توسعه است که مسیر کنون اشتباه طی شده است و اگر انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای گرفتن تایید صلاحیت کاندیداهای رد شده شورا شهر ملاک است که به انتصابات ادامه دهند.”

این فعال مدنی و رسانه ای افزود: “آنچه محرز است سکوت ما در قبال چنین لژیونرهایی است که عدم مطالبه گری و نقادی جامعه را بستری امن برای مسائل اقتصادی و انتخاباتی خود می دانند …. !”

با توجه به انتشار سند ۲۸ صفحه ای و نیمه محرمانه موسوم به توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ١٤١٥ که توسط شورایعالی آمایش سرزمین تدوین و از طریق محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به موهبتی ابلاغ شده حاکی از نقشه جمهوری اسلامی برای آمایش جمعیتی سواحل مکران است.

کنشگران سیاسی و مدنی بلوچ طرح آمایش سرزمین بلوچستان موسوم به «توسعه سواحل مکران» را حاصلی جز تقسیم استان و تغییر بافت جمعیتی مکران نمی دانند.