مولانا ساداتی: «منع اهلسنت برای نامزدی ریاست جمهوری بر خلاف عدالت و جمهوریت است.»

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا سید عبدالصمد ساداتی با بیان اینکه اگرچه اهلسنت کشور حق رای و انتخاب دارند اما از حق رای گرفتن و انتخاب شدن برای ریاست جمهوری محروم واقع شده اند، این منع قانونی و نادیده گرفتن بخش بزرگی از جمعیت کشور را بر خلاف عدالت و جمهوریت بیان کرد.

به گفته مولانا ساداتی در مراسم نماز جمعه اهلسنت #سراوان، همانطور که رای دادن حق هر فرد ایرانی فارغ از قومیت و مذهب است که اصلح را انتخاب کند، رای گرفتن و کاندید شدن اهلسنت کشور برای ریاست جمهوری خواسته ای بحق است.

امام جمعه اهلسنت سراوان گفت: «اگرچه جمعیت بزرگ از اهلسنت کشور حق رای و انتخاب دارند اما از حق رای گرفتن و انتخاب شدن برای ریاست جمهوری برخوردار نیستتد و سلب این حق برخلاف جمهوریت و بر خلاف عدالت است که با منع قانونی نادیده گرفته شده است.»

وی افزود: «از آنجا که قانون ساخته بشر است و وحی منزل نیست که در آن تغییر و ترمیم ایجاد نشود از قانونگذاران تقاضا می شود که در آینده این حق و عدالت و برادری را برای کاندیدا شدن اهلسنت لحاظ نمایند، اگر هم به ریاست انتخاب نشوند اما همین که بتوانند همانند سایر هموطنان خود کاندید شوند و در این زمینه احساس حقارت و تبعیض نکنند‌‌.»

مدیر دارالعلوم سراوان گفت: «ملتهای ایرانی الاصل از شایستگان اهل سنت نمی‌توانند در این عرصه به علت منع قانونی حضور یابند اما برخی از افراد که وارد این صحنه می شوند با عالیترین مناصب اجرایی مسئول وضعیت نابسامانی هستند که زندگی مردم کشور به زیر خط فقر رسیده و خانواده و فرزندانشان در خارج از کشور به سر می برند و یا دو ملیتی و تابعیتی هستند.»

مولانا ساداتی گفته که یکی از رویدادهای مهم سیاسی در هر کشوری تشکیل دولت و انتخابات است و در کشور ما نیز در ادوار مختلف رخ داده و در آینده ای نزدیک این رویداد اتفاق می افتد‌.

به گفته وی، افرادی برای تصدی این سمت ثبت‌نام نموده اند که این امر مهم را سکانداری کنند که اگر برای بهبودی وضع کشور و رفع بحرانهای بوجود آمده باشد بسیار مبارک خواهد بود.

امام جمعه اهلسنت سراوان افزود: «چهره هایی در این بین نیز دیده می شوند که برای وضعیت موجود و بلکه بوجود آورنده آن نقش داشته اند و این افراد ادامه دهنده همان تدبیرات دولت فعلی هستند‌ که لازم است مردم از حق رای خود برای تغییر به وضعیت بهتر استفاده نمایند.»