مولانا سید عبدالصمد ساداتی نسبت به عدم امنیت و توزیع گسترده سلاح توسط سپاه بین مردم بلوچ انتقاد کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا سید عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهلسنت سراوان در خطبه های نماز جمعه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نسبت به توزیع سلاح توسط سپاه بین مردم بلوچ و عدم ایجاد امنیت توسط نیروهای امنیتی انتقاد کرد.

به گفته مولانا ساداتی، تامین امنیت از مهمترین اهداف و نیازهای ضروری در هر جامعه است که دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی عهده دار تامین امنیت جان و مال مردم هستند و در این زمینه مسئولیت دارند و آحاد مردم در این جهت وظیفه دارند که همکاری کنند.

امام جمعه اهل سنت سراوان گفته که در نبود امنیت، فعالیت های فردی و اجتماعی، عبادت، آموزش و اقتصاد و معیشت مختل می شود و بلکه زندگی مطلوب انجام‌پذیر نخواهد بود.

وی تاکید کردند که امنیت، بهداشت و درمان و اقتصاد و معیشت حقوقی هستند که الله برای بندگان خود داده و عطیه الهی هستند و برحسب قراردادهای حقوق بشری و کنوانسیونها نیست بلکه از ابتدا عطای الهی برای بشر است و کسانی که تصدی امور را در دست دارند واجب است این حقوق اولیه خدادادی را رعایت و حفاظت کنند.

به گفته مدیر دارالعلوم زنگیان سراوان، حفاظت از جان که حق حیات است، حفاظت از مال و آبرو و کرامت انسان و آزادی عقیده و مذهب و ابراز کردن آن و حق مشارکت سیاسی در امور نیز از حقوق اساسی بشمار می روند.

مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به چندین مورد قتل و سرقت های مسلحانه ای که اخیرا در سراوان و مناطق اطراف در ماه رمضان صورت گرفته و موجب نا امنی در جامعه گردیده، گفتند، افرادی که مسلح هستند و جان و مال مردم را هدف قرار داده و آرامش جامعه را به هم زده اند باید شناسایی و دستگیر شوند. افرادی که صلاحیت حمل اسلحه ندارند باید خلع سلاح شوند از آنجا که این سلاح ها دست افراد نالایق موجب سرقت و قتل و خوف و هراس مردم و از بین بردن امنیت جامعه شده است.

امام جمعه اهلسنت سراوان افزوده، استفاده از سلاح در مواقعی که حکم شرع و قانون باشد مورد استفاده قرار می گیرد و برای حفاظت مردم در مقابل متجاوزان و دشمنان خدا و شروران و در تقابل دشمنان اسلام و کشور در جنگ است و برای ایجاد رعب و وحشت شهروندان و کشتن افراد بی گناه و سرقت اموال و ما یملک انها نیست.

لازم به ذکر است، در فروردین ماه سال جاری، در سایه عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، دستکم ۳۱ شهروند بلوچ با تیراندازی افراد مسلح در بلوچستان کشته و زخمی شده اند.