نماینده چابهار: «ترسم نرسی به کعبه ای روحانی این ره که تو می‌روی به ترکستان است.»

به گزارش رصد بلوچستان، در جریان جنگ جناح های داخلی جمهوری اسلامی در آستانه نمایش انتخابات، معین الدین سعیدی نماینده مجلس جنوب بلوچستان روز یکشنبه ۲۹ فروردین با حمله به روحانی بخاطر پیک چهارم کرونا گفت: «در این پیک چهارم کرونا، عالم و آدم را مقصر دانسته‌اید الا خودتان را… ترسم نرسی به کعبه ‌ای روحانی این ره که تو می‌روی به ترکستان است.»

این نماینده مجلس خطاب به روحانی گفت: «مردم را ببخشید که ستاد ملی کرونا سفر را محدود نکرد، ملت را ببخشید که در صف های طویل مرغ به شیوع این ویروس ویرانگر کمک نموده‌اند، ما را معاف بفرمایید که ناهماهنگی دستگاه های دولتی باعث شد نتوانید واکسن را وارد کنید.»

همچنین سعیدی خطاب به زنگنه وزیر نفت گفته است: «در همه حوزه انتخابیه بنده یک متر لوله گذاری گاز اتفاق نیفتاده و وزارت نفت برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محروم‌ترین نقطه کشور چه کرده است؟ گیرم که استیضاح مجلس گریبان‌تان را نگیرد در برابر پیشگاه عدل الهی چه جوابی خواهید داد؟»

وی درخواست کرده که وزیر بهداشت یک بار به بیمارستانهای #چابهار و #گیه بیایید تا معنای فاجعه درمان را حس کند، به جای مرثیه سرایی برای جان این مردم ارزش قائل شوید.

سعیدی در رابطه با حذف بومی گزینی در بلوچستان گفت: «وزیر آموزش و پرورش ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم؟ آیا می‌دانید در گزینش های اخیر برخلاف مصوبه سازمان امور اداری استخدامی عمده نیروهای کارآمد ماندگار و بومی حذف شده‌اند؟.»

وی خطاب به قالیباف گفت: «مردم حق دارند زوایای مختلف توافقنامه ۲۵ساله چین را بدانند.»