بیمارستان ایرانمهر سراوان ناقص و فاقد کمترین تجهیزات پزشکی و درمانی است.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالصمد ساداتی نسبت به افتتاح بیمارستان ایرانمهر #سراوان که هنوز کارهای بهره برداری آن به پایان نرسیده و دارای نواقص و فاقد تجهیزات است، مخالفت کرده و آن را خیانت به مردم عنوان کردند.

به گفته مولانا ساداتی، بیمارستان ایرانمهر سراوان فاقد تجهیزات لازم پزشکی و نیرو و کادر درمان است.

جمهوری اسلامی در حالی قصد دارد این بیمارستان نیمه کاره و ناقص را افتتاح کند که قرار است بخش هایی از بیمارستان قبلی تعطیل شوند.

امام جمعه اهل سنت #سراوان این بهره برداری را مغایر با توسعه شهرستان #سراوان توصیف کرده و آن را ظلمی بزرگ در حق مردم این شهرستان قلمداد کردند.

این در حالیست که مولانا ساداتی در خطبه های نماز جمعه و در هفته های پیش از آن نیز از بابت برنامه ریزی برای افتتاح بیمارستان بدون امکانات ایرانمهر هشدار داده بودند.

جمهوری اسلامی قصد دارد افتتاح این بیمارستان را بزودی انجام دهد و آن را به عنوان دستاورد انقلاب خمینی عنوان کند.