مامور نظامی که یک کودک بلوچ را در پهره با تیراندازی مستقیم به قتل رساند، برای ادامه خدمت به استان کرمانشاه منتقل شد.

به گزارش رصد بلوچستان، مامور مبارزه با مواد مخدر پهره که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ یک کودک بلوچ را با تیرانداری مستقیم در محمدان به قتل رساند به استان کرمانشاه منتقل شد.

براساس اعلام منابع مطلع، مامور مبارزه با مواد مخدر پهره که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ یک کودک بلوچ به نام “محمدصدرا نارویی” را با تیراندازی مستقیم به قتل رساند، پس از بازداشت صوری به استان کرمانشاه برای ادامه خدمت منتقل شده است.

این در حالیست که علیرضا موسایی دادستان نظامی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده مامور خاطی در دادسرای نظامی و بازداشت او خبر داده بود.

کمتر از ۱۰ روز از کشته شدن این کودک بلوچ توسط مامور مبارزه با مواد مخدر، گزارش ها حاکی از انتقال این مامور برای ادامه خدمت به استان کرمانشاه است.

فرمانده انتظامی بلوچستان و سیستان در جلسه ای که با عبدالستار پدر محمد صدرا نارویی داشته این واقعه را یک حادثه دانسته و گفته که از این قبیل حوادث همانند تصادفات جاده ای اتفاق می افتد.

اقدامات فراقانونی، تیراندازی بی ضابطه ماموران امنیتی و عدم دادرسی و پیگیری پرونده های آنها باعث شده تا این رفتارهای ماموران با شهروندان بلوچ نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.