دستکم بیست نیروی خدماتی شهرداری نگور جهت خدمت رسانی به زائران به مرز ریمدان منتقل شدند؛ این در حالیست که شهر نگور مملو از زباله و بدون خدمت رسانی مطلوب به مردم بلوچ است.

به گزارش رصد بلوچستان، شهرداری نگور دستکم ۲٠ تن از نیروهای خدماتی خود را جهت نظافت و خدمت رسانی به زائران به مرز ریمدان منتقل کرده است.

بیست نیروی شهرداری در حالی به مرز ریمدان فرستاده شدند که وضعیت شهر #نگور به دلیل انباشت زباله‌ها و عدم جمع‌آوری آنها توسط شهرداری بسیار بد گزارش شده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: «شهر نگور فاقد یک سطل زباله مناسب است و زباله ها به دلیل عدم جمع آوری توسط شهرداری یک فضای زشت از شهر به نمایش گذاشته اند.»

این منبع افزود: «نیروهای خدماتی شهرداری نگور دستکم ۱۸ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.»

این منبع در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی برای مردم بلوچ که از ساکنین اصلی این سرزمین هستند اقدامی انجام نمی دهد اما برای زائران تمام امکانات را از جمله بیمارستان سیار، رستوران رایگان، نیروهای خدماتی و … فراهم کرده است.»