سپاه پاسداران با انحصار جاده آسفالت مرزی کوهک به شمسر، اجازه تردد به اهالی این منطقه نمی دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران از مسیر “کوهک” تا “شمسر” جاده آسفالت احداث کرده که این جاده مرزی در انحصار سپاه است و به مردم منطقه اجازه تردد نمی دهد.

سپاه پاسداران این جاده را در راستای منافع خود جهت قاچاق سوخت احداث کرده و روزانه صدها تن از این مسیر جابه‌جا می کند. همچنین اطراف جاده مسدود و برجک های متعددی در مسیر جاده احداث شده است.

این در حالی است که مردم منطقه شمسر از یک جاده خاکی و نامناسب برای رفت و آمد به شستون، مرکز بخش بم پشت و دیگر روستاها استفاده می کنند.

بر اساس گزارش ها، در محل روستای “هندوان” یک ایست بازرسی قرار دارد که مردم منطقه از صبح تا ساعت ۱۲ اجازه تردد به شمسر و روستاهای اطراف دارند. بعد از ساعت ۱۲ مردم اجازه تردد ندارند.

به نقل از منابع مطلع، بارها زنان باردار به علت عدم اجازه تردد از این مسیر، در محل ایست بازرسی زایمان کرده اند و چندین بیمار هم در این محل جان خود را از دست داده اند.

لازم به ذکر است چنین جاده های انحصاری در نقاط مختلف بلوچستان وجود دارد.

وضعیت نابسامان و بد راه های مواصلاتی در مملکت بلوچستان خصوصا نواحی مرزی، مردم را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.