در اثر نشت گاز در نهبندان مملکت بلوچستان، یک منزل مسکونی منفجر شده و سه شهروند زخمی شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۸ بهمن ماه ۹۹، در اثر نشت گاز در روستای #خوانشرف #نهبندان مملکت بلوچستان، یک منزل مسکونی منفجر شده و سه شهروند به شدت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، سه شهروند از اعضای یک خانواده زخمی و دچار سوختگی شده و جهت مداوا به بیمارستان #نهبندان منتقل شدند.

به گفته منابع محلی، سوختگی مصدومین سطحی بوده و وضعیت جسمانی آنها مساعد است.

بر این این انفجار خسارت جدی به این منزل وارد شده است.