موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان با تشبیه کار خبرنگاران به مگس، به آنها اهانت کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان با تشبیه کار خبرنگاران به مگس، آنها را مورد اهانت قرار داد.

موهبتی خطاب به خبرنگاران گفته است: “خبرنگاران کار مگس را می کنند نه زنبور عسل.”

این اهانت استاندار بلوچستان و سیستان واکنش شدید و خشم بسیاری از خبرنگاران را به همراه داشته است.

موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان در ویدئویی که شب گذشته از جلسه چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه از «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» منتشرشده، به خبرنگاران توهین بی‌شرمانه‌ای می‌کند و در حاشیه این جلسه می‌گوید: “خبرنگاران کار مگس را می‌کنند، نه کار زنبورعسل را و اگر جایی فضله‌ای باشد می‌روند و روی آن می‌نشینند.”

برخی از خبرنگاران با عدم پذیرش عذرخواهی خواستار شفاف سازی و گزارش در مورد عملکرد دو ساله استاندار غیربومی شدند.

یکی از خبرنگاران خطاب به موهبتی در این مورد گفت: “به‌ هر حال وقتی شما می‌گویید ما خبرنگاران فقط روی کثافت‌ها تمرکز کرده‌ایم، شما گل، بلبل و آبادانی نشانمان بدهید.”