جمهوری اسلامی با گذشت پنج سال اقدامی برای پیشرفت در پروژه دو بانده کردن جاده ساحلی چابهار انجام نداده است.

به گزارش رصد بلوچستان، عملیات دو بانده کردن جاده ساحلی چابهار که پنج سال پیش به طول ۱۰ کیلومتر کلنگ زنی شد، تاکنون هیچ پیشرفتی نکرده و کار آن متوقف شده است.

این جاده که از مسیر #لیپار می گذرد و محل عبور و تردد گردشگران است، به مرکز تصادفات جاده ای تبدیل شده است.

عرض کم و فقدان روشنایی آن باعث بروز تصادفات بیشماری شده که دو راننده خودرو مجبورند برای رد شدن از کنار هم به حاشیه و خاکی پناه بیاورند تا سالم رد شوند.

جمهوری اسلامی در حالی با آمار های غیرواقعی و به بهانه توسعه بسیاری از زمین های مردم بلوچ را مصادره کرده، اما اقدامی برای رفع معضلات و تقویت زیرساخت ها انجام نداده است.

با وجود مکاتبات فراوان مردمی به ارگان های مربوطه، تاکنون هیچ مسئولی پاسخگوی چرایی توقف این پروژه نبوده است.