مردم منطقه نگور شهرستان سراوان با وجود جمیعتی بالغ بر دو هزار نفر از امکانات اولیه محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم منطقه #نگور #سراوان با وجود دو هزار نفر جمیعت در سایه جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین نیازها محروم هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: “دانش آموزان منطقه #نگور از زمان شیوع کرونا تاکنون و دایر شدن کلاس های مجازی به اینترنت دسترسی ندارند و بسیاری از آنها از تحصیل بازماندند.

این منبع در ادامه گفت: “معلمین این منطقه فقط در اول و آخر سال تحصیلی در مدارس حضور پیدا کرده و از شرکت در کلاس های حضوری به دلیل شیوع کرونا خودداری می کنند.”

این منبع افزود: مردم #نگور از قطعی خطوط مخابراتی، نبود راه مناسب ارتباطی، عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و آب سالم نیز در مضیقه قرار دارند و با وجود این تاکنون هیچ مسئولی حاضر به پیگیری و رفع مشکلات مردم و منطقه اقدامی عملی انجام نداده است.”

بی تفاوتی جمهوری اسلامی شهروندان بلوچ را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده و انتقاد شدید آنها از عملکرد حکومت و مقامات جمهوری اسلامی را به همراه داشته است.