در سایه بی تفاوتی جمهوری اسلامی، آسیاب آبی ریگان مملکت بلوچستان که یکی از آثار باستانی و تاریخی این منطقه می باشد، در حال تخریب است.

به گزارش رصد بلوچستان، آسیاب آبی #ریگان مملکت بلوچستان که یکی از آثار تاریخی این منطقه و دارای قدمتی ۲۵۰۰ ساله است، در سایه بی تفاوتی و اهمال کاری جمهوری اسلامی در حال تخریب و نابودی است.

این آسیاب آبی که در کنار رودخانه فصلی روستای #سلطان_آباد واقع شده، در گذشته های دور با وجود سنگی های بزرگی که داشته آرد مورد نیاز مردم را تامین می کرده است.

اهالی روستاهای #ریگان مملکت بلوچستان، گندم خود را به این آسیاب می آوردند تا تبدیل به آرد برای مصارف خود کنند که نقش حیاتی در منطقه داشته است.

با وجود اینکه این اثر تاریخی از مقبره شاه خورشید که ثبت ملی شده بیشتر است و فاصله این دو ۵۰۰ متر از یکدیگر است در سایه اهمال کاری جمهوری اسلامی تاکنون به فهرست آثار ملی ثبت نشده است.

بی تفاوتی و اهمال کاری جمهوری اسلامی باعث تخریب این اثر تاریخی شده و مسئولین مربوطه برای ثبت ملی و نگهداری آن برای عدم تخریب اقدامی در دستور کار نداشتند.