بنزین و دیگر اقلام غذایی در شهرستان مه گس به یک رویا برای شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۵ فروردین ماه ۹۹، بسیاری از اهالی شهرستان #مه_گس روز خود را در صف های طولانی بنزین سپری کرده اند. صف های طولانی و ازدحام در نانوایی ها و دیگر مکان ها نیز وجود داشته است.

جمهوری اسلامی در سایه اهمال کاری و مدیریت ضعیف خود شهروندان را به شدت در تنگنا قرار داده است.

یکی از شهروندان #مه_گس در این مورد گفت: “بسیاری از رانندگان خودرو از ساعت ۴ بامداد در مقابل جایگاه های سوخت برای حضور در صف ها برای دریافت بنزین از ابتدای بامداد حضور داشتند.”

این شهروند در ادامه گفت: “با توجه به صف های شلوغ در مقابل جایگاه سوخت، بسیاری از شهروندان با عدم دریافت بنزین به دلیل اتمام آن به خانه خود برگشته اند.”

وی افزود: “در مکان های دیگر از جمله نانوایی ها نیز صف های شلوغ و ازدحام جمعیت وجود دارد و بسیاری از شهروندان به دلیل کمبود آرد و نان ساعت ها در این صف ها حضور داشتند.”

گفتنی است، اقلام غذایی دیگری چون، روغن، برنج، مرغ و … در شهرهای بلوچستان بویژه در شهرستان #مه_گس با کمبود شدید مواجه شده و شهروندان را با نگرانی مواجه کرده است.

با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، کمبود کالاهای اساسی در بلوچستان بر نگرانی ها افزوده است.