شهروندان نصرآباد به دلیل کمبود نان ساعت ها در صف نانوایی ها حضور داشتند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، شهروندان #نصرآباد در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و کمبود نان، ساعت ها در صف های شلوغ نانوایی حضور داشتند.

این صف ها در حالی همچنان در شهرهای بلوچستان و دیگر شهرهای جغرافیای ایران ادامه دارند که جمهوری اسلامی توان تامین کالاهای اساسی را ندارد.

با گذشت ۴۲ سال از حکومت جمهوری اسلامی، وضعیت شهروندان فرق چندانی نکرده و از اوایل انقلاب خمینی تاکنون در صف های مختلف حضور دارند.

کمبود کالاهای اساسی، تورم افسار گسیخته و مدیریت ناکارآمد و ضعیف جمهوری اسلامی شهروندان را به شدت در تنگنا قرار داده و آنها را از حداقل امکانات محروم کرده است.