ایجاد اختلاف و دودستگی و وقوع درگیری های خونین بین مردم بلوچ برگرفته از عوامل خارجی است.

به گزارش رصد بلوچستان، با پخش و توزیع اسلحه توسط سپاه پاسداران بین مردم بلوچ، ایجاد اختلاف و دودستگی بین آنها با رشد چشمگیری مواجه بوده که در نتیجه منجر به درگیری های خونینی شده است.

با وجود اینکه ارگان های امنیتی از وقوع حوادث و درگیری های خونین در بلوچستان و سیستان آگاهی دارند با عدم اراده در تامین امنیت اقدامی در دستور کار ندارند.

پخش و توزیع اسلحه بین مردم بلوچ بارها انتقاد و اعتراض ائمه جمعه و جماعات را به همراه داشته و در تریبون های خود به صورت علنی آن را اعلام کرده اما نتیجه ای در بر نداشته است.

برخی از سران طوائف عوامل خارجی و توزیع کنندگان اسلحه بین مردم بلوچ را عامل ایجاد اختلاف و درگیری های خونین در بلوچستان قلمداد می کنند.

همچنین این درگیری ها نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته که در این راستا سپاه پاسداران با عضوگیری مردم بلوچ در ارگان خود و مجوز راه اندازی پایگاه به مردم توزیع سلاح را افزایش داده است.

یکی از اعضای فعال بلوچ عضو سپاه در این مورد گفت: ”سپاه پاسداران با عضویت مردم بلوچ در ارگان خود و صدور مجوز پایگاه در مناطق مختلف، ایجاد اختلافات و درگیری ها توسط اعضای فعال را ساماندهی می کند.“