براساس اعلام سازمان هواشناسی، در استان ۳۰ میلی متر باران همراه با رعد و برق و تندباد لحظه ای بارید.

به گزارش رصد بلوچستان، دوست محد کلیم، معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی بلوچستان و سیستان گفته همانطور که انتظار می رفت سامانه بارشی در بعد از ظهر سه شنبه با رخدادهای رگبار و رعد و برق و باد شدید لحظه ای در استان ادامه یافت و سبب آبگرفتگی معابر و جریان یافتن برخی رودخانه های محلی شد.

کلیم افزوده که در شبانه روز گذشته بارش شدید باران، تندباد لحظه ای و رعد و برق برخی مناطق استان را فرا گرفت که بیشترین بارش با میزان ۳۰ میلی متر بارش از شهر #راسک گزارش شده است.

وی تصریح کرده که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه های هواشناسی و بارانسنجی، بیشترین بارش ها به ترتیب از ایستگاه های #راسک با ۳۰، #مسکوتان و #کشیک ۱۸، #دارکان ۱۲.۵، #چاهان ۷ و #گنداوک ۵.۵ میلی متر بارش گزارش شده است.