روز گذشته سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، ساعت ۵:۳۰ دقیقه عصر نیروهای نظامی «حمیدرضا کوهکن» و همسر وی «آ نارویی» و دو تن دیگر را در زاهدان بازداشت کردند.

هویت دو بازداشتی دیگر «حارث خروت» ۱۶ ساله فرزند شملان و «علی اکبر کوهکن» ۲۰ ساله، فرزند حلیم از بستگان نزدیک وی هستند.

نیروهای نظامی عصر روز گذشته به منزل حمید رضا یورش برده و با ضرب و شتم وی را سوار خودرو کرده و خانم وی را نیز بازداشت کرده و با خود بردند.

علی اکبر و حارث نیز در مرکز شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده اند.

گفته میشود، همسر حمید رضا دارای فرزند شیرخوار یک ساله است.

لازم به ذکر است، حمیدرضا پدر بنیامین و ادریس کوهکن است که فرزندانش پیشتر بازداشت شده اند.

بنیامین کوهکن ۱۶ ساله در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” در زاهدان بازداشت و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شده است.

ادریس کوهکن نیز در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، از داخل منزل بازداشت شده است.

کل اعضای این خانواده به شیوه های مختلف بازداشت و تحت شکنجه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفتند.

جمهوری اسلامی اتهاماتشان را امنیتی و شرکت در تظاهرات و ارتباط با معاندان نظام اعلام میکند.