شهردار رودان مملکت بلوچستان به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بازداشت شهردار #رودان مملکت بلوچستان به اتهام فساد مالی خبر داد.

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده است: “در ادامه روند برخورد قاطع دستگاه قضایی استان هرمزگان با مفاسد اقتصادی و براساس گزارش‌های واصله و رصد اطلاعاتی انجام شده توسط پاسداران گمنام امام زمان، شهردار #رودان مملکت بلوچستان به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.”

صالحی با اعلام اینکه سیاست دستگاه قضایی استان هرمزگان قاطعیت در برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق عامه مردم است تأکید کرد: “برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی، بدون مماشات و ملاحظه صورت می گیرد و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده تا روشن شدن همه جوانب ادامه خواهد داشت که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی می شود.”