یک شهروند بلوچ توسط اداره اطلاعات شهرستان راسک بازداشت شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “ایوب خدیر” فرزند محمد اهل روستای #کشاری شهرستان #راسک در منزل خود توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”ماموران اداره اطلاعات #راسک با لباس شخصی به منزل مسکونی ایوب یورش برده و او را بازداشت کردند.“

این منبع افزود: ”ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل این شهروند یورش بردند و باعث ایجاد و رعب و وحشت شدند.“

بستگان ایوب پس از بازداشت او با مراجعه به اداره اطلاعات پاسخی از محل نگهداری او دریافت نکردند.

خانواده این شهروند با عدم اطلاع از محل نگهداری و سرنوشت او ابراز نگرانی کردند.

رفتارهای فراقانونی دستگاه های قضایی و امنیتی در #بلوچستان شهروندان بلوچ را به شدت تحت فشار قرار داده است.