یک شهروند بلوچ در روستای رمش از توابع شهرستان شهرستان پنوچ توسط مأموران اطلاعات بازداشت شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، مأموران لباس شخصی اطلاعات با یورش به منزل یک شهروند بلوچ در روستای #رمش شهرستان #پنوچ، او را بازداشت کردند.

هویت فرد بازداشت‌شده “عالم رئیسی” عنوان شده است.

گفتنی است بازداشت عالم بدون هیچ جرمی صورت گرفته است. از علت بازداشت و محل نگهداری او خبری در دست نیست.

فعالان بلوچ بر این باورند که مسئولان با نگاه امنیتی و تبعیض آمیز، شهروندان بلوچ را با بهانه‌های واهی و بدون ارتکاب جرم احضار، بازداشت و زندانی می کنند.

روستای رمش از توابع بخش #کتیج شهرستان فنوج است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۰۲ نفر بوده‌است.