ماموران اداره اطلاعات یک شهروند بلوچ را از شهرستان بم بازداشت کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ماموران اداره اطلاعات یک شهروند بلوچ را از شهرستان بم بازداشت کردند.

هویت این شهروند “جلیل رشیدی” فرزند شیرمحمد خان اهل شهرستان نرماشیر عنوان شده است.

گفته می شود ماموران اداره اطلاعات بدون حکم قضایی این شهروند را بازداشت کردند.

از اتهام و محل نگهداری این شهروند بلوچ تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.