نیروهای نظامی ۱۴ سوختبر بلوچ را در شهرستان میناب مملکت بلوچستان بازداشت و خودروهای آنها را توقیف کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنج شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بازداشت ۱۴ سوخت بر در شهرستان #میناب مملکت بلوچستان به اتهام قاچاق سوخت خبر داد.

گفته می‌شود طبق اعلام رئیس دادگستری استان هرمزگان، کاروانی متشکل از ۱۴ سوخت بر با خودروهای شخصی نیسان حامل سوخت، توسط نیروهای نظامی بازداشت و خودروهای آنها توقیف شده اند.

گزارش شده مسئولین تعزیرات حکومتی علاوه بر توقیف و مصادره خودروهای سوختبران، جریمه های سنگینی علیه سوختبران اعمال کرده اند.

بر اساس این گزارش، میزان جریمه سوخت بران به ازای هر لیتر سوخت، مبلغ ۲۵ هزار تومان بوده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: «جریمه اعمال شده برای هر سوختبر معادل ۲٫۵ برابر پول بار آنها است.»

عدم اراده مسئولین جمهوری اسلامی برای اشتغال زایی و نبود منبع درآمد و شغل مناسب در مناطق عمدتا بلوچ نشین باعث شده بسیاری از جوانان به شغل های کاذب مانند سوخت بری روی آورند.