سپاه پاسداران جهت انحراف اعتراضات در بلوچستان، اقدام به بازگشایی ناگهانی مرزها پس از ماه ها کرد.

به گزارش اختصاصی رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران جهت انحراف اعتراضات در بلوچستان، به صورت ناگهانی اقدام به بازگشایی مرزهای بلوچستان برای سوخت بران کرده است.

گفته می شود، دو روز است که مرزهای بلوچستان با دستور فرماندهان سپاه به روی سوخت بران بازگشایی شده اند.

این در حالیست که ماه هاست مرزهای بلوچستان به صورت کامل به روی سوخت بران بسته شده و مردم نقاط صفر مرزی بلوچستان با وضعیت معیشتی اسفباری دست و پنجه نرم کرده اند.

در طول مدت بسته شدن مرزهای بلوچستان توسط سپاه، ده ها تن از سوخت بران بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی یا در تصادفات جاده ای کشته و زخمی شده اند.

پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف جغرافیای ایران، فرماندهان سپاه برای عدم خیزش و گسترش اعتراضات در بلوچستان، اقدام به بازگشایی مرزها کرده اند.

گفتنی است، جمهوری اسلامی با کشتار سوخت بران در مرز شمسر سراوان در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹ و شکل گیری اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف، جهت پایان دادن به اعتراضات، همه مرزهای بلوچستان را باز کرد.

فعالین بلوچ می گویند: «جمهوری اسلامی و سپاه قصد دارند با همان سیاستی که در اسفند ماه ۹۹ در بلوچستان برای پایان دادن به اعتراضات به کار بردند، همان سیاست را ادامه دهند.»

این فعالین خطاب به مردم نقاط صفر مرزی گفتند که فریب چند روز باز شدن مرزها را نخورید؛ چرا که پس از پایان اعتراضات دوباره مرزها بسته و اجازه تردد به آنها توسط سپاه داده نخواهد شد و تغییری در وضعیت موجود حاصل نمی شود.