پس از تهدیدات وزیر بهداشت، اعتراضات پزشکان و پرستاران جغرافیای ایران بالا گرفته است.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از اعلام ورود واکسن روسی کرونا به جغرافیای ایران، ابتدا گروهی از پزشکان به این مساله معترض و اعلام کردند که حاضر نیستند این واکسن که فاقد تائیدیه سازمان بهداشت جهانی است را تزریق کنند، سپس سازمان نظام پزشکی اعتبار این واکسن را رد کرد.

بعد از این واکنش ها، روز یکشنبه وزیر بهداشت با لحنی تند و عصبانی به منتقدین واکسن کرونای روسی حمله و کار آنها را خباثت خواند!

اما در واکنش به این تهدید، کادر درمان نه تنها عقب نشینی نکرد، بلکه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی(رؤسا و نمایندگان پزشکان سراسر کشور) طی نامه ای به حسن روحانی، خرید و تزریق واکسن روسی را برای ملت ایران خطر آفرین اعلام کردند.

همزمان دامنه اعتراضات به سایر گروه های کادر درمان نیز گسترش یافته است.

دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد: «سازمان بهداشت جهانی یک واکسنی را تائید می کند اما اینها مسائل سیاسی را مطرح می کنند؛ پرستاران ما حاضر به زدن واکسن روسی نیستند، پرستاران موش آزمایشگاهی نیستند که واکسن بدون تائیدیه را تزریق کنند.»