روحانیون بلوچ اهل سنت به دلیل کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه، از حضور در جلسه استانداری خودداری کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۲ اسفند ماه ۹۹ در جلسه ای که با موضوع هم اندیشی با علمای اهل سنت در ساختمان استانداری برگزار شد، بسیاری از روحانیون شاخص بلوچ از حضور در آن به دلیل کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه در مرز سراوان امتناع کردند.

سپاه برای شرکت در جلسه استانداری از همه ائمه جمعه و جماعات بلوچستان خواسته که در این جلسه حضور داشته باشند، اما علمای شاخص بلوچ از مشارکت در این جلسه خودداری کردند.

این جلسه در راستای مصاحبه با علمای اهل سنت در محکومیت اعتراضات در بلوچستان انجام شده که با عدم حضور و همراهی علما، شکستی دیگر متحمل سپاه پاسداران شد.

ملت بلوچ بر این باور رسیده اند که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران عامل اصلی بدبختی ها در بلوچستان هستند و از این رو با عدم مشارکت در جلسات سپاه، آن را به اثبات رساندند.

ملت بلوچ در اعتراض به کشتار سوخت بران در مرز سراوان توسط سپاه اذعان کردند که دیگر سپاه در بین ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان جایی ندارد و علمای اهل سنت پیشگام در این حرکت مدنی جرقه #بایکوتسپاه (#تحریمسپاه) را زدند.