سارقان بار دیگر سیم های برق روستای پهلوان شهرستان هیرمند را به سرقت بردند.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود شغل مناسب و وضعیت بد معیشتی باعث افزایش سرقت ها در شهرهای مختلف شده و به دلیل بی تفاوتی مسئولین قضایی و امنیتی، شهروندان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

ظرف دو ماه این دومین سرقت از سیم های برق در روستای #پهلوان از توابع شهرستان #هیرمند است که آرامش را از شهروندان سلب کرده است.

با توجه به سرقت های گسترده در مناطق بلوچستان، دستگاه قضایی و امنیتی بی تفاوت بوده و اقدامی برای تامین امنیت در دستور کار ندارند.

بسیاری از شهروندان بلوچ، بسته شدن مرز توسط سپاه پاسداران، عدم اشتغال زایی توسط جمهوری اسلامی، رکود شدید اقتصادی و عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت را باعث افزایش سرقت و ناامنی ها در بلوچستان قلمداد می کنند.

جمهوری اسلامی با سیاست ناکارآمد و غلط خود شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده که وضعیت را برای آنها بغرنج و نگران کننده کرده است.