کمبود و قطعی مکرر آب در دزاپ شهروندان را به شدت از عملکرد جمهوری اسلامی ناراضی کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، کاهش بارش باران در فصل زمستان، طوفان ریزگردها، غلظت گرد و غبار و قطعی آب در #دزاپ باعث مشکلات عدیده ای برای شهروندان شده است.

قطعی مکرر آب و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه مزید بر علت شده و بر مشکلات شهروندان کلانشهر #دزاپ افزوده است.

سال هاست که اهالی #دزاپ از کمبود آب و قطعی های مکرر آن رنج می برند؛ مسئولین این کلانشهر نیز تنها به تبرئه خود و آوردن بهانه اکتفا کرده و اقدامی در راستای مشکلات آبی شهروندان اتخاذ نکرده اند.

کمبود آب در دزاپ به یک معضل جدی و دغدغه ای برای شهروندان تبدیل شده است که پس از سال ها انتظار با وعده های فراوان تاکنون رفع کمبود آب محقق نشده است.

دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی در گرفتن حق آبه ها، شبکه آبرسانی فرسوده و برنامه ریزی نادرست ارگان های مختلف از جمله مواردی است که باعث شده شهروندان از مایه حیات در کلانشهر دزاپ محروم باشند.