پزشک غیربومی درمانگاه بنت با برخورد تند و زننده با بیماران رفتار می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، “مهرشاه فاضل” پزشک عمومی و غیربومی بخش بنت شهرستان #گیه با برخورد تند و زننده و پرخاش با بیماران رفتار می کند.

به گفته منابع مطلع، در شب های گذشته یک کودک دختر که از ناحیه شکم احساس ناراحتی کرده است، پس از مراجعه به پزشک عمومی درمانگاه #بنت با برخورد خشن و تند پزشک روبرو شده است.

این منبع گفت: “فاضل پزشک عمومی درمانگاه #بنت با رفتار خشن خود اعلام کرده که در ساعات مقرر به پزشک مراجعه شود و علاوه بر ساعت اداری حاضر به ویزیت و معاینه بیماران نخواهد بود.”

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: “بیماران برای اذیت و آزار در غیر از ساعات اداری به پزشک مراجعه نمی کنند؛ بلکه به دلیل وخامت حال بیمار مجبور هستند تا به پزشک و درمانگاه مراجعه کنند.”

گفته می شود درمانگاه مرکز جامع سلامت بنت شبانه روزی است اما پزشک و پرسنل آن حاضر به خدمت رسانی به شهروندان نیستند.

شهروندان بخش #بنت خواستار پیگیری و ورود به این مسئله توسط مسئولین شهرستانی و استانی هستند تا بار دیگر این موارد برای دیگر بیماران و خانواده ها صورت نگیرد.