سپاه و ارتش پاکستان در حال برنامه ریزی و اتمام پروژه بستن مرزها در شمال بلوچستان هستند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، سپاه با همکاری ارتش پاکستان پس از بستن مرزهای بلوچستان در #دشتیاری، #راسک، #سرباز، #سراوان و …، هم اکنون در حال فنس و دیوارکشی برای بستن مرزهای شمال بلوچستان است.

نقطه صفر مرزی #لیده_ریگ در قسمت شمالی شهرستان #دزاپ و خط مرزی بین افغانستان، پاکستان و جغرافیای ایران است. مردم بلوچ از این نقطه صفر مرزی بین سه کشور افغانستان، پاکستان و جغرافیای ایران امرار معاش کرده اند.

بنابر اعلام منابع مطلع، سپاه با همکاری ارتش پاکستان اقدام به دیوار و فنس کشی در این نقطه صفر مرزی کرده و قرار است پس از پایان ماه مبارک رمضان آن را به طور کامل مسدود کند.

همچنین پاکستان پروژه مسدود کردن این گذرگاه مرزی را به یک شرکت چینی سپرده است و دو ارگان امنیتی پاکستان و جمهوری اسلامی همزمان در حال اتمام آن هستند.

سپاه پاسداران با تمام امکانات خود در حال بستن مرزهای بلوچستان است. مرزهایی که تنها راه امرارمعاش مردم بلوچ است.

نبود شغل مناسب، تبعیض و محرومیت تحمیلی توسط جمهوری اسلامی، مردم بلوچ را مجبور به کار سوخت بری و کولبری در مرزهای بلوچستان کرده است.