شکراللهی نماینده غرب مکران در حال برنامه ریزی برای استخراج از معدن تیتانیوم کهنوج مملکت بلوچستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، شکراللهی نماینده غرب مکران در حالی از عدم تعلل در بهره برداری از معدن تیتانیوم پافشاری می کند که این معدن یکی از سرمایه های ملت بلوچ است که در صورت استخراج آن، درآمد حاصل از آن به جیب جمهوری اسلامی خواهد رفت.

نماینده مردم پنج شهرستان غرب مکران در مجلس، گفته است: “معدن تیتانیوم پس از ۳۰ سال به بخش خصوصی واگذار شده است بنابراین بخش خصوصی در بهره وری از معدن تیتانیوم تعلل را کنار بگذارد.”

منصور شکرالهی درباره وضعیت معادن در حوزه انتخابیه خود گفته است: “در حوزه انتخابیه، معادن گسترده ای وجود دارد که اگر در برنامه اقتصادی جامع در دستور کار قرار بگیرد نه تنها می توان درآمد اقتصادی جامع ایجاد کرد بلکه می توان برای بسیاری از افراد اشتغال زایی ایجاد کرد.”

نماینده مردم #کهنوج، #منیجان (#منوجان)، #کلاگنج (#قلعهگنج) ، #رودبار_جنوب، #فاریاب مملکت بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن دولتی پس از ۳۰ سال به بخش خصوصی واگذار می شوند تصریح کرده است: “تعلل بخش خصوصی در بهره وری از معدن تیتانیوم #کهنوج توجیه پذیر نیست.”

وی ادامه داده است: “متاسفانه بخش خصوصی فولاد پاسارگاد تحرک مناسبی در حوزه معادن تیتانیوم ندارد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بنده قاطعانه جهت ساماندهی ورود خواهم کرد.”

شکرالهی افزوده است: “تیتانیوم جز معادن بسیار درآمد زا در حوزه اقتصادی کشور تلقی می شود و این درحالی است که بنده نیز نشستی با مجموعه فولاد پاسارگاد برگزار کردم و در ادامه انتظارم این است که مجموعه فولاد با تمام قوا، معدن تیتانیوم را متحول کند.”

این در حالیست که مردم بلوچ سهمی از آن ندارند و سرمایه های ملت بلوچ توسط جمهوری اسلامی در حال استخراج و بهره برداری است.