انجمن حقوق بشر نروژ جهت پاسداشت و يادآوری روز سیاه بلوچستان در مقابل پارلمان نروژ تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۲۶ مارس ۲۰۲۱، انجمن حقوق بشر #نروژ جهت پاسداشت خون شهیدان بلوچ و در اعتراض به اشغال بلوچستان شرقی توسط کشور پاکستان با حمایت انگلیس، در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.

هشت ماه پس از اعلام استقلال بلوچستان شرقی، ارتش پاکستان شهر کلات پایتخت بلوچستان را با حمایت همه جانبه نیروهای استعمارگر انگلیس به اشغال خود درآورد.

سیاستمداران ملی بلوچ و نمایندگان مجالس عام و خاص که باتفاق آرا مخالف الحاق بلوچستان به پاکستان بودند بازداشت شده یا آنکه به رهبری پرینس عبدالکریم برای دفاع از استقلال بلوچستان دست به مقاومت مسلحانه زدند.

خان کلات میر احمد یار خان بدستور ژنرالهای ارتش و محمد علی جناح پس از دعوت به مذاکره در شهر کراچی تحت حبس خانگی قرار گرفت.

بيست و هفتم ماه مارس ۱۹۴۸ يکی از سياهترين روزهای تاريخ بلوچستان است؛ يعنی روزی که حکومت تازه تاسيس و مورد حمايت انگليس پاکستان، توانست با تفرقه افکنی بین خوانین بلوچ، دسيسه چينی های مشترک محمد علی جناح (حزب مسلم ليـگ) و مستشاران نظامی انگليسی بر نيروهای بلوچ و حکومت مستقل بلوچستان شرقی غلبه کرده و آن را پس از جنگی خونین به اشغال خود درآورند.

قابل ذکر است که سرزمين بلوچستان شرقی قبل از تاسیس کشور پاکستان به استقلال سیاسی رسیده بود و بیانیه استقلال بلوچستان در اوایل ماه اوت 1948 از رادیو دهلی و همچنین نیویورک تایمز در سطح بین المللی پخش شده بود.

در روز  بيست و هفتم ماه مارس ۱۹۴۸، بر خلاف رای ملت بلـوچ، بلوچستـان مستقل به پاکستان الحاق شد.

از همان #روز_سياه خونین ترین بخش تاریخ بلوچستان شرقی  آغاز شد.

از سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، بلوچستان شرقی صحنه پنج جنگ خونین و آزادیخواهانه بوده است.