کشاورزان شهرستان میناب در بخش توکهور این شهرستان و مینی بوس داران سیریک مملکت بلوچستان در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹، جمعی از کشاورزان بخش #توکهور شهرستان #میناب در این شهرستان و گروهی از مینی بوس داران #سیریک در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کشاورزان بخش #توکهور شهرستان #میناب مملکت بلوچستان در شهر #هشتبندی به نرخ پایین گوجه در این فصل در منطقه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

این کشاورزان برای ساعاتی محور #میناب به #هشتبندی را نیز بستند.

کشاورزان، بی توجهی دستگاه های دولتی و ورود دلالان را عامل اصلی در پایین بودن نرخ محصولات خود عنوان کردند.

همچنین مینی بوس داران #سیریک مملکت بلوچستان به دلیل ابطال و سوزاندن کارت های سوخت خود توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

به گفته مینی بوس داران سیریکی، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدون در نظر گرفتن میزان پیمایش اقدام به سوزاندن کارت های سوخت آنان کرده است.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی در شهرستان #سراوان و #گنداوک نیز کارت های سوخت کامیون داران را سوزانده بودند.