امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دستکم چهار تجمع اعتراضی در شهرهای جغرافیای ایران برگزار شد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دستکم چهار تجمع اعتراضی در شهرهای اصفهان، بوشهر، تبریز و تهران برگزار شد.

جمعی از کشاورزان اصفهان همراه با تراکتورهای خود در این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش تجمع کشاورزان، در اعتراض به بی آبی و پایمال شدن حقابه‌هایشان صورت گرفته است.

آنها می‌گویند به دلیل کم آبی زمین‌های کشاورزی‌شان از بین رفته و دامهایشان تلف شده است.

تعدادی از کارگران پیمانی پتروشیمی تخت جمشید نیز واقع در پارس جنوبی تجمع کردند که خواسته این کارگران افزایش حقوق طبق مصوبه اداره کار و اشتغال و همچنین افزایش مرخصی های آنان عنوان شده است.

یکی از این کارگران درباره مطالبات و مشکلاتی که سبب اعتراض آنها شده است، گفت: “در شرایطی که وارد موج چهارم اپیدمی کرونا می‌شویم و با نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید هوا، با وضعیت بسیار بد مرخصی ها و حقوق دریافتی خود روبرو هستیم.”

این کارگر افزود: “در حالی که شرایط کرونا باعث تصویب مصوبه دور کاری و استفاده از حداقل نیروی کاری در محیط کار است، اما هنوز وضعیت مرخصی های ما کارگران درست نشده و گویی برای آن همّت و اقدامی هم نمی‌شود.”

بنا به گفته تجمع کنندگان، بر اساس مصوبه اداره کار، کارگران بایستی افزایش ۳۰ درصدی حقوق داشته باشند، اما پیمانکار از انجام این کار امتناع کرده است.

همچنین شماری از دانشجویان داروسازی تبریز در مقابل ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند.

بنابر این گزارش، این تجمع در اعتراض به حقوق تضییع شده داروسازان و بی توجهی انجمن داروخانه داران تبریز صورت گرفته است.

جمعی از خریداران زمین های «اصطلک» پردیس نیز در برابر وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این افراد در اعتراض به عدم تحویل زمین های خریداری شده به آن‌ها صورت گرفته است.