شامگاه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، تله انفجاری در منطقه ناهوک باعث زخمی شدن دو نفر از نیروهای نظامی شد .

به گفته منابع محلی در سراوان افراد مسلح قصد ورود به هنگ مرزی را داشتند که موفق به آن نشدند همچنین صدای انفجار در اطراف هنگ مرزی نیز شنیده شد که باعث خروج مردم از خانه ها به دلیل شدت شد.