کشاورزان منوجان در اعتراض به عدم حمایت جمهوری اسلامی در خرید محصولات کشاورزی جاده ترانزیتی منوجان را بستند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز یک شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، کشاورزان شهرستان #منوجان مملکت بلوچستان در روستای #سر_راس نسبت به عدم حمایت جمهوری اسلامی از آنها و خرید تضمینی محصولات کشاورزی جاده ترانزیتی این شهرستان به بندر عباس را بستند.

کشاورزان #منوجان با صرف هزینه های هنگفت اقدام به کاشت، داشت و برداشت محصولات خود کرده بودند که با عدم حمایت جمهوری اسلامی وضعیت بغرنج و نگران کننده ای دارند.

با وجود طرح شکایت و پیگیری مکرر کشاورزان، جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های مربوطه اقدامی انجام ندادند.

این در حالیست که در روزهای اخیر رئیس مجلس جغرافیای ایران با هیات همراه خود به این منطقه جهت رفع مشکلات با حضور و بازدید میدانی قول پیگیری داده بودند که نتیجه ای دربر نداشته است.

جمهوری اسلامی با عدم حمایت کشاورزان و دیگر اقشار جامعه باعث انتقاد و نارضایتی شدید نسبت به خود شده است.